Overleg over Denkrichting 3

27-11-2021

Afgelopen dinsdagavond heeft een delegatie van Wij Schwienswei vergaderd met een delegatie van de Gemeente Sittard-Geleen o.l.v. wethouder Pieter Meekels, over de haalbaarheid van ‘Denkrichting 3’ die op verzoek van Wij Schwienswei is toegevoegd aan Denkrichtingen 1 en 2 in de nieuwe Natuur en Landschapsvisie voor de Schwienswei en het ESCS terrein (voorheen CIOS).

Afgesproken is dat komende maanden intensief en transparant zal worden samengewerkt om alle informatie boven tafel te krijgen die nodig is om de haalbaarheid van Denkrichting 3 te onderbouwen. Vervolgens zullen zowel gemeente als Wij Schwienswei elk hun eigen advies schrijven aan de gemeenteraad. Uiteindelijk is het de gemeenteraad die zal moeten kiezen tussen de drie opties waarna de gekozen optie kan worden uitgewerkt in een uitvoeringsplan.

 

Denkrichting 3

Denkrichting 3 is de variant waarbij eerst de 22 hectare van het voormalige CIOS terrein worden heringericht zoals al in 2016 is voorzien in het ‘Zitterd Waterproof’ plan, onderdeel van Corio Glana oftewel de herinrichting van de Geleenbeek in Zuid Limburg. Daarbij hoort dat de Molentak van de Geleenbeek vanaf de Stadbroekermolen weer net als vroeger breed meanderend over het terrein gaat, in brede beekdalen voor opslag van water bij overstromingen en ter overbrugging van langdurige droogtes. Het omliggende terrein wordt dan weer heringericht met ruimte voor natuurherstel en fiets- en wandelpaden. De herinrichting van de Geleenbeek bij Munstergeleen, Leijenbroek en het Stadspark is een voorbeeld van wat we dan kunnen verwachten. De overstromingen van afgelopen zomer tonen de urgentie aan van uitvoering van dat plan. Geld voor die herinrichting moet net als bij de rest van Corio Glana komen van waterschap, provincie en gemeente, ondersteund door subsidies voor klimaatadaptatie en biodiversiteit van rijk en EU.

Wat Wij Schwienswei betreft moet het terrein aansluitend de bestemming ‘natuur’ krijgen, daarna worden samengevoegd met de Schwienswei tot de ‘Grote Schwienswei’ en dan worden overgedragen aan een organisatie die gespecialiseerd is in natuurbeheer, zoals Natuurmonumenten of Stichting Limburgs Landschap.

Tenslotte moet wat Wij Schwienswei betreft onderzocht worden of het bestaande buitenbad van de Nieuwe Hateboer in beheer kan worden genomen door een vereniging met vrijwilligers, net als bij het Verenigingszwembad Jekerdal in Maastricht. Daar bestaan jarenlange wachtlijsten om lid te kunnen worden en om voor een beperkte bijdrage per jaar en een paar uur verplicht vrijwilligerswerk onbeperkt te kunnen zwemmen in de zomer. Aangezien de gemeenteraad al in 2017 heeft besloten om het huidige binnenzwembad te sluiten, kan de rest van het terrein van de Nieuwe Hateboer worden heringericht met bijvoorbeeld een grotere betaalde camperstandplaats, een natuurcamping met trekkershutten, enkele Tiny Houses voor sociale controle, een lokaal voor natuureducatie en alle bijbehorende faciliteiten.

Denkrichting 1 in de Natuur en Landschapsvisie voorziet in alleen natuur, terwijl er in Denkrichting 2 tussen de meanderende beken en bestaande bomen ruimte is voor vakantiehuisjes en een zwemfunctie.

 

Planning

Wij Schwienswei en medewerkers van de gemeente gaan komende maanden aan de slag met gesprekken met o.a. omwonenden, belanghebbenden, verenigingen, waterschap, provincie en natuurorganisaties en met onderzoek naar de maatschappelijke, ecologische, economische en financiële voor- en nadelen van Denkrichting 3. De eerstvolgende vergadering van Wij Schwienswei met de Gemeente is gepland in januari 2022.

Wij houden jullie op de hoogte en hebben vertrouwen in een goede afloop. 

Want zonder natuur kan een stad niet bloeien!